Vad vi kan göra för dig?

Digital kommunikation

Vi bygger din visitkort på online. En plats att bli hittad på när man söker det du kan erbjuda. Vi sköter även din kommunikation i de sociala kanaler du vill synas i.

Projekt & Event

Vi tar oss an projekt med mindre events. Sköter även uppdrag som gäller texthantering & layout i form av broschyrer och annat.

Ekonomi & administration

Sköter ditt företags löpande bokföring och andra ekonomi/adminstrativa sysslor när du behöver fokusera på kärnverksamheten.

Vikariepoolen

När din ordinarie arbetsstyrka inte är komplett när det är dags för semestrar, sjukdom eller vabb. När det behövs en extra hand för en dag eller två.